Privacy verklaring

Dit is het privacy beleid van Konijnenvakantiepark. Wanneer u uw konijn(en) tijdelijk bij ons wil laten verblijven, is het nodig dat wij gegevens van u gebruiken. In deze privacyverklaring informeren wij u over wat er met uw gegevens gebeurt.

1. Algemeen

Wanneer u een reservering indient voor verblijf in Konijnenvakantiepark, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dit hebben wij nodig  voor het welzijn van de konijnen en voor de administratieve verwerking. Wij verwerken dus ook privacygevoelige informatie, deze worden ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de geldende wet- en regelgeving.

2. Soort gegevens

Als konijnenvakantiepark is het nodig dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Zonder deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om een overeenkomst met u aan te gaan. De categorieën van persoonsgegevens die wij, kunnen verwerken zijn uw NAW gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres. In enkele gevallen leggen wij ook financiële gegevens vast, namelijk uw bankrekeningnummer.

Wij verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens. Afhankelijk van uw situatie en alleen wanneer wij de gegevens echt nodig hebben zullen wij de gegevens van u vastleggen.

3. Doelen van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u afsluiten en de daarbij bijbehorende administratieve handelingen.

4. Grondslag van verwerking

Om uw gegevens te mogen verwerken, moet sprake zijn van een verwerkingsgrondslag zoals de uitvoering van een overeenkomst. Ook kan het zijn dat wij u eerst toestemming moeten vragen voordat wij bepaalde gegevens van u mogen verwerken. U mag de toestemming die u heeft gegeven ook altijd weer intrekken.

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens 7 jaar voor administratieve doeleinden en overige gegevens zolang dat nodig is voor het welzijn van onze konijnen. Hierna zullen wij uw gegevens verwijderen.

6. Privacy maatregelen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de personen die dat nodig hebben, toegang hebben tot uw gegevens.

7. Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Soms is het nodig om gegevens uit te wisselen met externe partijen zoals bijvoorbeeld een andere opvang. Dit doen wij zo veilig mogelijk en alleen wanneer dit nodig is. Wij hebben deze externe partijen zorgvuldig geselecteerd en met hen zijn duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het –ondanks onze maatregelen–  mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Gebruik van cookies

Konijnenvakantiepark registreert gegevens over het gebruik van haar websites en gebruikt daarvoor cookies. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Met deze gegevens kunnen wij onze websites verbeteren en aanpassen op uw wensen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

9. Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen via pension@konijnenvakantiepark.nl .

10. Klachten

Als u klachten (of complimenten) heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met Opvang Konijnenparadijs, via mailadres pension@konijnenvakantiepark.nl . Mocht u er niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Algemene contactgegevens

Konijnenvakantiepark

Steenwijkerweg 136

8397 LH  De Blesse

Telefoon: 06-33034597

pension@konijnenvakantiepark.nl

www.konijnenvakantiepark.nl

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 72124180

12. Aanpassing privacy verklaring

Konijnenvakantiepark behoudt zich het recht om de tekst van deze privacy verklaring aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.